Historie

Fanklub v datech

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal, vznikl na základě snahy sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu a ve snaze vytvořit moderní platformu pro účast dalších slávistů. Zakládajícími členy byly SK Slavia Praha - fotbal a.s., PRAŽSKÝ KLUB PŘÁTEL FOTBALOVÉ SLAVIE, o.s. a FOTBALOVÝ ODDÍL SK SLAVIA PRAHA - ODBOR PŘÁTEL, o.s.

16.září 2003 - registrace prvních stanov Fanklubu

 • do ustavující valné hromady řídí přípravu Fanklubu přípravný výbor jmenovaný zakládajícími členy
  • členy přípravného výboru byli: Ing.Ladislav Adamec, PhDr.Jiří Danda, RNDr.Michal Dobiáš, Ing.Jiří Laitl, CSc. Jindřich Riesner, Jiří Vrba a Blanka Ziková. Zmocněncem oprávněným jednat jménem přípravného výboru byl Jiří Vrba.

22.června 2004 - ustavující valná hromada

 • prvním předsedou se stal bývalý televizní sportovní komentátor, tehdejší ředitel marketingu fotbalové Slavie Jiří Vrba
  • dalšími členy výboru byli zvoleni: PhDr.Jiří Danda - 1.místopředseda, Alexandr Kliment - 2.místopředseda,Jindřich Riesner - hospodář, RNDr.Michal Dobiáš, Luboš Kozel, Pavel Panský, Richard Šubrt, Blanka Ziková
  • členy kontrolní komise zvoleni: Martin Hladík, Martin Lafek, Ing.Jan Laitl, CSc.

24.května 2006 - druhá valná hromada

 • je volen pouze výbor Fanklubu, neboť kontrolní komise má čtyřleté funkční období
 • na základě platných stanov je do výboru za SK Slavia Praha - fotbal, a.s. kooptována Andrea Malíková - hospodář
  • dalšími členy výboru byli zvoleni: PhDr.Jiří Danda - předseda, Alexandr Kliment - 1.místopředseda, Jindřich Riesner - 2.místopředseda, Richard Šubrt - jednatel, Petr Hovorka, Jan Chmelík, Jiří Kraft
 • v průběhu funkčního období výboru odstoupil Petr Hovorka (1.2.2007) a na jeho místo byl kooptován Jiří Růžička

15.května 2008 - třetí valná hromada

 • velmi bouřlivá valná hromada
 • mělo dojít ke schválení nových stanov, na kterých od podzimu 2007 probíhaly přípravné práce
  • hlavní novinkou byla změna členství výhradně pro fyzické osoby a také stejná práva i stejné povinnosti pro každého jednotlivého člena fanklubu, včetně členského příspěvku
 • nové stanovy vpodobě, jak byly předloženy, neprošly
 • odstoupení některých kandidátů do výboru a kontrolní komise.
 • v nově zvolených orgánech Fanklubu se objevili pouze členové Odboru přátel. Slavia a.s.
  • členy výboru byli zvoleni: Ing.Jiří Havlíček - předseda, Ing.Jan Chmelík - místopředseda, PaedDr.Petr Kment - jednatel, Bohuslav Zbytovský - hospodář, RNDr.Michal Dobiáš, Jiří Kraft, Jindřich Riesner, Zdeněk Ročeň, Josef Vondrka,
  • členy kontrolní komise: JUDr.Karel Baborák, Ing.Josef Čáslavka, Ing.Jan Laitl, CSc.
 • na základě výsledků valné hromady Slavia přerušila s Fanklubem spolupráci

květen až červenec 2008

 • pozastaveno přihlašovaní nových členů do Fanklubu
 • nová jednání vedení fotbalového klubu, odstoupivších kandidátů a stávajícího výboru Fanklubu
 • příprava mimořádné valné hromady

30.července 2008 - mimořádná valná hromada Fanklubu

 • schválení upravených stanov
 • schválena smlouva o spolupráci mezi Fanklubem a Odborem přátel
 • schválena smlouva mezi Fanklubem a Slavií, a.s.
 • zvoleno nové vedení Fanklubu
  • členy výboru byli zvoleni: Ing.Tomáš Dvorský - předseda, Mgr.Ondřej Zlámal - místopředseda, Miloslav Kočí - jednatel, Bohuslav Zbytovský - hospodář, Stanislav Rychtera, Richard Šubrt, Marek Vlnas
  • členy kontrolní komise byli zvoleni: Ing.Tomáš Hajdušek - předseda, Ing.Josef Čáslavka, Jitka Jelínková
 • obnoveno přihlašování nových členů do Fanklubu
TOPlist