Jak se stát členem

Jak se stát členem - jak prodloužit členství

 1. Seznamte se se stanovami občanského sdružení a zjistěte jaké jsou výhody členství ve Fanklubu.
   
 2. Přihlaste se:                                                   
  • případně můžete poslat vyplněnou tištěnou přihlášku poštou, event. donést osobně do sekretariátu

   (pokud prodlužujete členství není nutné zasílat novou přihlášku. Jestliže se ale některé údaje z přihlášky oproti minulým rokům změnily, zašlete email na sekretariat@slavista.cz se všemi změnami – hlavně změnu adresy a kontaktního emailu).
    
 3. Uhraďte členský příspěvek na danou sezonu v příslušné výši:
  • na účet Fanklubu ve FIO bance 2100391829 / 2010, jako variabilní symbol uveďte vaše členské číslo (je vždy uvedeno na členské kartičce) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno přihlašované osoby
   (pokud jste nový člen, jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu ddmmrrrr. např. 02111892 = 2. listopadu 1892)
  • nebo můžete provést platbu v hotovosti i s přihlášením přímo v sekretariátu Fanklubu
  • (Neposílejte peníze složenkou, složitě se platba dohledává!)
    
 4. Členská kartička bude vyrobena po obdržení platby členského příspěvku.
  (Členské kartičky jsou vyráběny v intervalech cca dvou týdnů nebo v cca min. 20ks).

Upozornění: Jste-li novým členem, nezapomeňte se vždy napřed  přihlásit, a teprve pak zaslat platbu. Pokud zašlete pouze peníze, nebudeme moci identifikovat platbu. Prosím čtěte pozorně všechny pokyny, postupujte podle nich a uvádějte údaje, které po vás požadujeme, všechno tím ulehčíte.

 

Výše členských příspěvků na sezonu

Členské příspěvky platí na probíhající sezonu s platností od 1.7. stávajícího roku do 31.7. následujícího roku (tzn. např. 1.7.2018 - 31.7.2019)!

Příspěvky na novou sezonu se platí až od 1. července.

Dětské 50,- Kč do 10 let
Studentské 100,- Kč od 10 do 26 let
(od 18 let je nutné doložit doklad o studiu)
Základní 300,- Kč od 18 do 65 let
Seniorské 100,- Kč od 65 let
ZTP 50,- Kč pro osoby tělesně postižené
(nutno doložit příslušným dokladem)

 

Jak získat členskou průkazku

Členské kartičky se primárně vyzvedávají osobně!

 1. Členské průkazky si můžete osobně vyzvedávat v pracovních dnech v sekretariátu Fanklubu - otevírací doba, umístění a přístup do sekretariátu naleznete zde.

 2. V den utkání si budete moci vyzvednout členskou průkazku taktéž v sekretariátu Fanklubu. 
  (Pro osobní vyzvednutí je nutné prokázat se platným občanským průkazem či jiným dokladem a dále zanechat nám váš podpis v příslušném formuláři.)

 3. Mimopražským členům Fanklubu doručíme členskou průkazku poštou automaticky, pokud si ji do čtrnácti dnů od jejího vyhotovení sami nevyzvednou, nebo si nebo nenapíší o jiný způsob její distribuce. 
  Pražským členům Fanklubu kartičky automaticky rozesílat nebudeme! V případě, že si kartičku nemůžete vyzvednout osobně, zašlete nám email na adresu sekretariat@slavista.cz a my vám vaši průkazku doručíme poštou.

 4. Členskou průkazku vám může vyzvednou i osoba, kterou určíte, tzn. zašlete nám tuto informaci na email sekretariat@slavista.cz, který pak bude jako plná moc pro osobu, která vám kartičku vyzvedne. S touto "plnou mocí" se pak vámi určený člověk při vyzvednutí prokáže a zanechá nám ji při vyzvedávání kartičky. Bez této "plné moci" nebude možné kartičku jiné osobě, než vám, vydat! Doufáme, že toto opatření pochopíte, neboť bychom neradi, a jistě ani vy, aby se členská průkazka dostala do neoprávněných rukou.


Doplňující informace k členství:

 • Členství ve Fanklubu je vztaženo na probíhající sezonu s platností od 1.7. stávajícího roku do 31.7. následujícího roku (tzn. např. 1.7.2018 - 31.7.2019)!
 • Neposílejte peníze složenkou, složitě se platba dohledává!
TOPlist